انجام رفتارهای پرخطر در یک سوم دانش آموزان دبیرستانی | بیماری

: انجام رفتارای پرخطر تو یه سوم دانش آموزان دبیرستانی : عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به ضرورت آموزش مهارتای زندگی… ادامه »انجام رفتارهای پرخطر در یک سوم دانش آموزان دبیرستانی | بیماری

انجام دادن این کارها بعد از غذا خوردن بیمارتان می کند | مراقب باشید!! | بیماری

: بعد از غذا خوردن خیلی از مردم در سراسر جهان عادت دارن که بدون این دست اون دست کردن پس از صرف وعده غذایی… ادامه »انجام دادن این کارها بعد از غذا خوردن بیمارتان می کند | مراقب باشید!! | بیماری