اسناد تجاری

خرید اینترنتی فایل پایان نامه تفاوت سند عادی تجاری با عادی غیرتجاری- دادرسی دعاوی مربوط به چک

گفتار نخست: تفاوت سند عادی تجاری با عادی غیرتجاری بند نخست: از حیث شکل اسناد تجاری جزء اسناد شکلی می‌باشند و بر تنظیم آنها تشریفات… ادامه »خرید اینترنتی فایل پایان نامه
تفاوت سند عادی تجاری با عادی غیرتجاری- دادرسی دعاوی مربوط به چک

جلب ثالث : دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به ابطال چک، ظهرنویسی،ضمانت و استرداد چک

دعوای جلب ثالث دعوایی است که از ناحیه‌ی هر یک از اصحاب دعوا به طرفیت شخصی که در دعوا دخالتی ندارد و اصطلاحاً ثالث محسوب… ادامه »جلب ثالث : دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به ابطال چک، ظهرنویسی،ضمانت و استرداد چک

پایان نامه امضاء: دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به ابطال چک، ظهرنویسی،ضمانت و استرداد چک

ماده ۳۱۱ ق.ت امضای صادرکننده را برای صدور چک لازم دانسته است. تردیدی نیست که عدم وجود امضاء در چک حاکی از بلااعتبار بودن آن… ادامه »پایان نامه
امضاء: دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به ابطال چک، ظهرنویسی،ضمانت و استرداد چک